Garantii

Garantiitingimused Homecraft OÜ poolt pakutavate toodetele ja teenustele

 

Homecraft OÜ annab 2-aastase (24-kuulise) garantii kõikidele toodetele, kõikidele ukse mehaanilistele osadele, katetele ja ukse paigaldamisele. Garantiitingimused jõustuvad alles peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. 

 

Seetõttu on palve fikseerida kirjalikus vormis kõik võimalikud vead, defektid ja kauba ebaterviklikkused üleandmise-vastuvõtmise aktis. Hilisemalt esitatud pretensioone ei arvestata ega käsitleta!

 

Garantiitingimused laienevad:

  

Garantiiaja jooksul uksele tekkinud defektile, mis on tingitud Homecraft OÜ poolt tehtud paigaldusveast. Nimetatud juhul garanteerib ettevõte ukse tasuta paranduse või selle osa/osade vahetuse.

Kahjustustele, kriimustustele, mis on tekkinud transportimise või paigaldamise ajal Homecraft OÜ töötajate süü tõttu ning mis on kirjalikus vormis fikseeritud üleandmise-vastuvõtmise aktis. 

Lukkudele ja mehaanilistele osadele kehtib eraldi tootjapoolne garantii. 

 


Garantiitingimused ei laiene:


Garantii ei laiene uksele ja selle osadele, mis on saanud kahjustada tule, sissemurdmise, vale ekspluateerimise, kulumise, vandalismi või hooletu kasutamise tõttu.  

 

Paigaldamise järgselt toote ekspluateerimise käigus tekkinud pinna kahjustustele (kriimud, mehaanilisel teel tekitatud kulumus). 

Ukseava muutustele, mis on toimunud peale Homecraft OÜ spetsialistide poolt teostatud mõõtmisi. 

Kahjustustele, mis on tingitud liigsest niiskusest halvasti õhutatavates või täielikult mitte õhutatavates ruumides. 

Lõtkude deformatsioonile või muutustele, mis on tekkinud vundamendi vajumise või ukseava ümbritseva ebakindla konstruktsiooni tõttu. 

Välisukse välimisele küljele, mis asub otsese päikesevalguse käes, omamata lisakaitset (üle kahe meetrist varikatust või räästast), kuna ilmastikutingimused võivad kahjustada MDF-kilbi struktuuri ja mustrit ning VINORIT kilet või pleegitada ukse ülevärvitud pinda. 

Ukselehe ja -liistude spoonitud pinnale, mille mustris ja puidustruktuuris võivad esineda looduslikust päritolust tingitud erinevused.  

Klaaspaketi mehaanilistele kahjustustele, mis on tekkinud ekspluatatsiooni käigus. 

Allahindlusega soetatud kaubale!

 

Homecraft OÜ jätab omale õiguse ilma täiendava teavituseta viivitamatult peatada kas täielikult või osaliselt garantii järgmistel juhtudel: 

 

Kui mistahes ajal garantii kehtivuse jooksul on mingi(d) ukse osa(d) vahetatud teis(t)e osa(de) vastu, mis ei ole paigaldatud Homecraft OÜ poolt ning mille kasutamine ei ole soovitatav või nende kvaliteediomadused pole säilitatud ega vasta toote tingimustele, samuti kui lukk või teised ukse osad olid lammutatud või parandatud selleks volitamata isiku poolt. Käesolev garantii annab ostjale Homecraft OÜ ees ühe ja ainsa õiguse parandada ust, selle osa või osasid, ja mitte mingeid muid õigusi, sealhulgas ostja vastutus juhuslike või paratamatute kahjustuste korral, mis on tekkinud sissemurdmise tõttu või teistel eelnevalt loetletud põhjustel.